Aktuality

2.3.2021

Autor: Markéta Lášková Žižková

V pondělí bylo v omezeném režimu otevřeno Komunitní centrum pro válečné veterány při ÚVN v Praze (KCVV Praha). Nabídne jim poradenství při odchodu do civilu, kariérní, finanční i psychologické konzultace a zázemí při návštěvě nemocnice. V plánu jsou také volnočasové akce pro rodiny veteránů nebo výstavy pro veřejnost na téma zahraničních misí, prozatím ale bude kvůli protiepidemickým opatřením muset fungovat převážně virtuálně.

23.2.2021

Autor: Jakub Fajnor, tiskové oddělení MO

V pondělí 22. února schválila vláda České republiky záměr ministra obrany Lubomíra Metnara zřídit Agenturu pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS), která bude součástí Ministerstva obrany jako jeho samostatný útvar.

15.2.2021

Autor: majorka Denisa Vernerová

Minulý týden navštívil ředitel sekce logistiky Ministerstva obrany generálmajor Štefan Muránský prapor podpory nasaditelných sil v Rakovníku. Výstavba tohoto útvaru je jednou z priorit Armády ČR, logistika totiž hraje klíčovou roli při podpoře jak vlastních, tak spojeneckých jednotek.

11.2.2021

Autor: kapitánka Zuzana Králová

„Vlídné slovo nebo pohlazení jsou pro pacienty na covidových odděleních stejně důležité jako podávání léků,“ říká kaplan 15. ženijního pluku kapitán Tomáš Harastej. V současné době má za sebou několik návštěv nasazených vojáků v nemocnicích a domovech pro seniory. Svoje poslání vidí v tom být nablízku kolegům a pomáhat jim vyrovnávat se se smrtí.

10.2.2021

Autor: Jan Pejšek, odbor komunikace MO

Ve vedení státního podniku LOM PRAHA došlo k personální změně. Novým ředitelem podniku byl dnes jmenován Mgr. Jiří Protiva.

8.2.2021

Autor: podplukovnice Vlastimila Cyprisová

V pondělí 8. února ocenil náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata pět statečných vojáků, kteří zachránili lidské životy či zabránili obrovským škodám na majetku. Za pohotové jednání a včasný zásah jim předal certifikáty Laudi Memorabilis, plakety za záchranu života a minci.

8.2.2021

Autor: tiskové oddělení, odbor komunikace MO

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v létě loňského roku zamítl návrh italské společnosti Leonardo na uložení zákazu plnění smlouvy na nákup víceúčelových vrtulníků uzavřené mezi vládou ČR a vládou USA. Na základě tohoto rozhodnutí dále pokračuje plnění dané smlouvy a 12 nových vrtulníků bude dle schváleného harmonogramu dodáno do konce roku 2023.

1.2.2021

Autor: Jan Pejšek, odbor komunikace MO

K dnešnímu dni byl jmenován náměstkem pro řízení Sekce právní a investiční Mgr. Filip Říha. Stalo se tak na základě výsledku výběrového řízení vyhlášeného v souladu se zákonem o státní službě, do kterého se přihlásili dva uchazeči.

29.1.2021

Kabinet na svém jednání dne 27. ledna 2021 jednohlasně schválil převedení 5 miliard korun z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu Ministerstva obrany. Převodem zbývajících 5 miliard by se měla vláda zabývat v průběhu února.

„Je to výsledek složitých jednání a alespoň částečné naplnění slibu vojákům, že do konce ledna dostaneme zpět finanční prostředky, o které jsme přišli při schvalování státního rozpočtu na rok 2021 Sněmovnou v prosinci loňského roku. Věřím, že v únoru vláda projedná i přesun zbývajících peněz,“ uvedl ministr Metnar.

27.1.2021

Autor: kapitán Štěpán Malast

Pět stovek vojáků na státních hranicích a další stovka v sociálních zařízeních a nemocnicích. Taková je bilance posledních deseti měsíců u jednotek 4. brigády rychlého nasazení (4. brn).

Stránky