Aktuality

4.10.2018

Autor: Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

Ve středu 3. října převzal při příležitosti Dne české státnosti v sále Domu armády Praha brigádní generál František Ridzák z rukou náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajora Jana Kašeho bojový prapor Agentury komunikačních a informačních systémů (AKIS). Rozkaz k jeho propůjčení podepsali prezident republiky Miloš Zeman a předseda vlády Andrej Babiš.

3.10.2018

Autor: Jan Pejšek, odbor komunikace MO

Ministr obrany Lubomír Metnar dnes předložil vládě návrh na jmenování nových generálů. Ve třech případech se jedná o jmenování do vyšší generálské hodnosti, v pěti případech o jmenování plukovníků do hodnosti brigádního generála. Vláda návrh schválila a v případě souhlasu prezidenta dojde ke jmenování 28. října 2018.

2.10.2018

Autor: Pavel Pazdera

Nový akademický rok začal v pondělí 1. října na Univerzitě obrany v Brně. Slavnostní okamžik nástupu tří stovek studentů prvních ročníků, příslušníků a zaměstnanců vojenské vysoké školy, zástupců místní samosprávy i předsedů partnerských spolků a veteránských organizací provázelo vysazení památeční lípy v kasárnách Šumavská ke stému výročí založení samostatného Československa.

2.10.2018

Autor: Pavlína Klejšmíd

Plukovník gšt. Ing. Pavel Vobůrka, ředitel Agentury profesního rozvoje a podpory aktivit, spolu s Ing. Martinem Lehkým, ředitelem AS-PO, zahájili provoz druhé dětské skupiny prostorách určených dětské skupině Praha.

Druhá třída vznikla po rekonstrukci bývalých jeslí a navýší kapacitu zařízení o dvacet míst. Objekt, který v současné době může navštěvovat 44 dětí, disponuje i dalším rezervním prostorem, který může v případě potřeby pokrýt požadavky na umístění až 64 dětí.

25.9.2018

Autor: Lucie Růžková

Ministr obrany Lubomír Metnar dnes předal jmenovací dekret Vandě Boštíkové, nové profesorce, která svou disertační práci na téma molekulárně genetických charakteristik varicella - zoster viru a posléze habilitaci absolvovala na katedře epidemiologie, fakultě vojenského zdravotnictví Univerzitě obrany v Hradci Králové. Zde také v současnosti působí. Aktuálně na všech třech fakultách Univerzity obrany přednáší čtyři desítky profesorů.

25.9.2018

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Ve čtvrtek 20. září se uskutečnilo v prostorách auly vyškovských kasáren slavnostní vyřazení dalších úspěšných absolventů kurzů základní přípravy. Tentokrát se jednalo o budoucí studenty Univerzity obrany (UO), Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, ale i absolventy Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Moravská Třebová (VSŠ a VOŠ), kteří nastoupí přímo k útvarům a zařízením AČR.

20.9.2018

Autor: Lucie Růžková

Vrcholem armádní části oslav 100 let republiky bude 28. října vojenská přehlídka na pražské Evropské třídě. Zúčastní se jí přes 2200 osob a 236 kusů letecké a pozemní techniky Armády ČR, složek IZS, Generálního ředitelství cel a městské policie. Detaily dnes novinářům na tiskové konferenci představili ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata a jeho první zástupce generálporučík Jiří Baloun.

17.9.2018

Autor: Michal Voska

Letiště Leoše Janáčka Ostrava dnes zaplnily davy diváků, které přilákala letecká i další technika Armády České armády, jakož i ozbrojených sil dalších dvaceti zemí. Konal se zde již 18. ročník Dnů NATO a 9. ročník Dnů vzdušných sil. Letos šlo také zároveň o oslavu stého výročí založení Československé republiky.

13.9.2018

Autor: mjr. Vlastimila Cyprisová, GŠ AČR, Jan Pejšek, ředitel Odboru komunikace MO

Na dvoudenní oficiální návštěvu České republiky přijel ve středu 12. září náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Slovenska generálporučík Daniel Zmeko. Hosta před Generálním štábem AČR přivítal jeho český protějšek generálporučík Aleš Opata. Ve čtvrtek slovenský NGŠ zavítal na Ministerstvo obrany, kde se setkal se šéfem resortu Lubomírem Metnarem.

11.9.2018

V pondělí 10. září byla poklepáním na základní kámen slavnostně zahájena rekonstrukce budovy Armádního muzea Žižkov. Významné události se zúčastnili ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Aleš Opata a další významní hosté. Při události bylo použito to samé kladívko, kterým Tomáš Garrigue Masaryk poklepal na základní kámen při zahájení stavby budovy v roce 1928.

Stránky