Aktuality

14.1.2019

Autor: Jan Pejšek, odbor komunikace MO

V pondělí 7. ledna předložil ministr obrany Lubomír Metnar vládě České republiky informaci o dvou veřejných zakázkách ve prospěch státních podniků, jejichž je MO zakladatelem.

11.1.2019

Autor: Jan Pejšek, odbor komunikace MO

Ministerstvo obrany zahájilo hospodaření v roce 2018 s prostředky státního rozpočtu ve výši 58,9 mld. Kč. K poslednímu dni roku 2018 dosáhly veškeré disponibilní finanční prostředky, včetně mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotřebovaných výdajů, apod., částky 63,3 mld. Kč. Z tohoto objemu bylo vyčerpáno 59,8 mld. Kč, tedy 94,5% rozpočtu. Ministerstvo obrany v roce 2018 tedy vyčerpalo o 6,9 mld. Kč více než v roce 2017, kdy bylo vyčerpáno 92,3 % rozpočtu.

3.1.2019

Autor: kapitánka Monika Nováková

Celkem 287 rekrutů prošlo ve středu 2. ledna vstupní branou do armády. U Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově je čeká tříměsíční kurz základní přípravy. A hned první den přeměny civilistů ve vojíny a vojínky mezi ně zavítala brigádní generálka Lenka Šmerdová.

2.1.2019

Autor: plukovnice Magdalena Dvořáková

Dnem 1. ledna 2019 dojde k plánovaným personálním změnám na Generálním štábu Armády České republiky.

Generálmajor Jaromír Zůna, který dosud zastával funkci ředitele Sekce podpory Ministerstva obrany, se stane prvním zástupcem náčelníka Generálního štábu. V této funkci nahradí generálporučíka Jiřího Balouna, který po téměř 40 letech končí svoji aktivní vojenskou kariéru.

21.12.2018

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Ve čtvrtek 20. prosince se uskutečnilo u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově letošní poslední (VeV-VA) slavnostní vyřazení úspěšných absolventů kurzu základní přípravy.

21.12.2018
17.12.2018

Autor: Jan Pejšek, odbor komunikace MO

V pondělí 17. prosince 2018 předložil ministr obrany Lubomír Metnar vládě České republiky informaci o veřejné zakázce na nákup 8 mobilních radiolokátorů MADR středního dosahu. Veřejná zakázka bude realizována prostřednictvím výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo obrany osloví napřímo izraelskou vládu.

17.12.2018

Autor: Jan Pejšek, odbor komunikace MO

V pondělí 17. prosince 2018 ministr obrany Lubomír Metnar předložil vládě České republiky informaci o třech veřejných zakázkách. Všechny se týkají pořízení nové techniky pro pozemní síly a povedou k výraznému vylepšení jejich schopností.

13.12.2018

Autor: Lucie Růžková

Pozice od úředníka, přes řidiče, manažera či účetního slibuje válečným veteránům Memorandum o spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, které dnes (12. 12. 2018) podepsal ministr obrany Lubomír Metnar s prezidentem svazu Jaroslavem Hanákem. Váleční veteráni budou mít přístup do databáze volných pracovních míst, což jim usnadní vyhledávání zaměstnání mimo resort.

 

7.12.2018

Autor: Jana Deckerová

Ve středu 5. prosince se v Domě armády Praha se uskutečnil již 3. ročník metodického dne hlavní inspektorky ochrany lidských práv v resortu obrany Lenky Marečkové. Přes dvě stovky zástupců armády a ministerstva obrany přivítal náměstek pro řízení sekce dozoru a kontroly MO Antonín Rada, pod jehož záštitou se konference konala.

Stránky