Registrace

Nacházíte se na registrační stránce Interního komunikačního portálu (IKP).

Pokud jste zaměstnancem nebo bývalým zaměstnancem rezortu Ministerstva obrany (vojákem z povolání, občanským zaměstnancem nebo zaměstnancem ve služebním poměru) máte možnost zaregistrovat se na tomto portále.

Registrace Vám, pokud jste zaměstnancem rezortu Ministerstva obrany, umožní přístup do části portálu, která je určena pro komunitu zaměstnanců Ministerstva obrany, a která Vám poskytne možnost využívat všech dostupných služeb webu v plném rozsahu. Pokud jste bývalým zaměstnancem rezortu Ministerstva obrany, umožní Vám registrace přístup do části portálu vyhrazené pro outplacement.

Pokud jste zaměstnancem rezortu Ministerstva obrany, tak k Vaší registraci je nutno vyplnit níže uvedený registrační formulář s tím, že u „Úrovně registrace“ (první bod formuláře) označíte „Zaměstnanec MO“. Údaje „Osobní číslo“ a „Kód systemizovaného místa“ jsou vyžadovány pouze jednorázově a to proto, abychom měli jistotu, že se skutečně registruje zaměstnanec rezortu Ministerstva obrany. Pro další přihlašování a Vaše aktivity na stránkách portálu již nebudou třeba a znovu je již neuvádějte. Vaše další „vystupování“ na stránkách portálu bude pro ostatní uživatele (včetně redaktorů) anonymní. S výše uvedenými osobními údaji bude manipulovat výhradně bezpečnostní management portálu (dvě osoby). Údaje nesmí být poskytnuty ani nadřízeným orgánům, vyjma případů stanovených zákonem (např. na základě rozhodnutí soudu). Více na "souhlas se zpracováním osobních údajů" níže na této stránce. Pokud bude chybně vyplněn nebo nebude vyplněn "Kód systemizovaného místa" je možné, že Vám sice bude zřízen účet, ale nebude aktivní až do doby, než administrátor prověří oprávněnost Vaší registrace. Vzhledem ke složitosti ověřování je možné, že se tato doba protáhne až na 1 měsíc.

„Osobní číslo“ a „Kód systemizovaného místa“ najdete v záhlaví svého „Popisu pracovní činnosti zaměstnance“, který jste obdržel(a) od zaměstnavatele (pozn. Musí se jednat o poslední "Popis pracovní činnosti zaměstnance", který jste od Vašeho zaměstnavatele obdržel(a)).

"Přezdívka" Vám bude sloužit pro Vaši účast v diskusi na "Diskusním fóru" tak, aby jste se do diskuse nepřihlašoval pod Vašim uživatelským jménem, ale přezdívkou, která zvýší Vaši anonymitu na webu.

Pokud jste bývalým zaměstnancem rezortu Ministerstva obrany, tak k Vaší registraci je nutno vyplnit níže uvedený registrační formulář s tím, že u „Úrovně registrace“ (první bod formuláře) označíte „Uživatel mimo MO“. Údaje „Jméno“ a „Příjmení“ jsou vyžadovány pouze jednorázově. Pokud si pamatujete své osobní číslo zaměstnance, tak jej uveďte také. Je to nepovinný údaj, který je rovněž vyžadován jednorázově. Pro další přihlašování a Vaše aktivity na stránkách portálu již nebudou tyto údaje třeba a znovu je již neuvádějte. Vaše další „vystupování“ na stránkách portálu bude pro ostatní uživatele (včetně redaktorů) anonymní. S výše uvedenými osobními údaji bude manipulovat výhradně bezpečnostní management portálu (dvě osoby). Údaje nesmí být poskytnuty ani nadřízeným orgánům, vyjma případů stanovených zákonem (např. na základě rozhodnutí soudu). Více na "souhlas se zpracováním osobních údajů" níže na této stránce.

Před vyplněním registračního formuláře podrobně prostudujte, prosím, text souhlas se zpracováním osobních údajů  a podmínky registrace .

Po provedené registraci bude zasláno na Vámi uvedenou  e-mailovou adresu iniciační heslo, které Vám umožní první přihlášení na stránky Interního komunikačního portálu.

Váš účet bude smazán v případě, že se k portálu nepřihlásíte po dobu dvou let.

V případě, že ukončíte pracovní poměr v resortu MO, bude vám automaticky nastaven přístup pouze i informacím určeným pro bývalé zaměstnance. O této skutečnosti budete informováni e-mailem, nicméně před ukončením pracovního poměru doporučujeme v registraci nahradit případnou resortní e-mailovou adresu adresou soukromou, protože v případě zrušení resortní e-mailové stránky po ukončení pracovního poměru by tento informační e-mail nebylo možné doručit.

Registrační formulář