O portálu

Vítejte na stránkách Interního komunikačního portálu (IKP) www.ikp.army.cz

Portál je provozován v gesci státního tajemníka a realizován sekcí státního tajemníka Ministerstva obrany ve spolupráci s dalšími odbornými součástmi rezortu Ministerstva obrany za účelem poskytování kvalifikovaných a ověřených informací zaměstnancům rezortu Ministerstva obrany, dotýkajících se především služby vojáků z povolání, zaměstnanců ve služebním poměru a pracovního poměru občanských zaměstnanců.

Hlavním cílem je umožnit všem zájemcům z řad zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany (vojákům z povolání, občanským a státním zaměstnancům) přístup prostřednictvím internetu k některým důležitým, a také zajímavým a potřebným informacím, zejména z oblasti pracovně a služebně právní, a umožnit jim tak správnou orientaci v této problematice.

Dalším cílem je poskytování užitečných informací bývalým zaměstnancům rezortu Ministerstva obrany (bývalým vojákům z povolání, občanským a státním zaměstnancům) registrovaným na portále, které jim usnadní nalezení nového uplatnění na trhu práce.

Zaměstnancům rezortu Ministerstva obrany nabízíme možnost zapojit se z domova například do diskuse na diskusním fóru, popřípadě si prostudovat materiály, které je zajímají a na které nemají v zaměstnání dostatek času nebo potřebný klid.

Tyto možnosti Vám nabízí Interní komunikační portál (IKP) po Vašem zaregistrování.

Vám, kteří nepatříte k výše uvedeným skupinám osob, můžeme umožnit přístup na nabídku volných míst občanských zaměstnanců (§ 3 odst. 7 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů) a to v nabídce v pravé části úvodní strany našeho portálu: „Inzerce – Výběrová řízení a nabídka míst“.

Nabídku výběrových řízení na služební místa státních zaměstnanců v působnosti Ministerstva obrany naleznete na stránkách „Státní služba v působnosti Ministerstva obrany“ www.statnisluzba.army.cz.

Pokud máte zájem o dění v armádě nebo v celém rezortu Ministerstva obrany, doporučujeme Vám navštívit oficiální stránky Ministerstva obrany na adrese: www.army.cz nebo využít odkazů (banerů) uvedených v pravé části úvodní strany našeho portálu.

Můžete také navštívit další weby, zabývající se problematikou vojáků, armády a věcí souvisejících. Odkazy na ně opět najdete v pravé dolní části úvodní strany našeho portálu.

Redakce portálu IKP