O portálu

Vítejte na stránkách Interního komunikačního portálu (IKP) www.ikp.army.cz

Portál je provozován v gesci státního tajemníka a realizován sekcí státního tajemníka Ministerstva obrany ve spolupráci s dalšími odbornými součástmi rezortu Ministerstva obrany za účelem poskytování kvalifikovaných a ověřených informací zaměstnancům rezortu Ministerstva obrany, dotýkajících se především služby vojáků z povolání, zaměstnanců ve služebním poměru a pracovního poměru občanských zaměstnanců.

Hlavním cílem je umožnit všem zájemcům z řad zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany (vojákům z povolání, občanským a státním zaměstnancům) přístup prostřednictvím internetu k některým důležitým, a také zajímavým a potřebným informacím, zejména z oblasti pracovně a služebně právní, a umožnit jim tak správnou orientaci v této problematice.

Dalším cílem je poskytování užitečných informací bývalým zaměstnancům rezortu Ministerstva obrany (bývalým vojákům z povolání, občanským a státním zaměstnancům) registrovaným na portále, které jim usnadní nalezení nového uplatnění na trhu práce.

Portál není úřední deskou Ministerstva obrany! Úřední desku je možné nalézt na stránkách army.cz.

Zaměstnancům rezortu Ministerstva obrany nabízíme možnost zapojit se z domova například do diskuse na diskusním fóru, popřípadě si prostudovat materiály, které je zajímají a na které nemají v zaměstnání dostatek času nebo potřebný klid.

Tyto možnosti Vám nabízí Interní komunikační portál (IKP) po Vašem zaregistrování.

Vám, kteří nepatříte k výše uvedeným skupinám osob, můžeme umožnit přístup na nabídku volných míst občanských zaměstnanců (§ 3 odst. 7 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů) a to v nabídce v pravé části úvodní strany našeho portálu: „Inzerce – Výběrová řízení a nabídka míst“.

Nabídku výběrových řízení na služební místa státních zaměstnanců v působnosti Ministerstva obrany naleznete na stránkách „Státní služba v působnosti Ministerstva obrany“ www.statnisluzba.army.cz.

Pokud máte zájem o dění v armádě nebo v celém rezortu Ministerstva obrany, doporučujeme Vám navštívit oficiální stránky Ministerstva obrany na adrese: www.army.cz nebo využít odkazů (banerů) uvedených v pravé části úvodní strany našeho portálu.

Můžete také navštívit další weby, zabývající se problematikou vojáků, armády a věcí souvisejících. Odkazy na ně opět najdete v pravé dolní části úvodní strany našeho portálu.

Redakce portálu IKP