Informační podpora pro propuštěné zaměstnance

Nabídku služebních míst ve státní službě v působnosti Ministerstva obrany naleznete zde.

 

Úřad práce České republiky - krajské pobočky a další informace naleznete zde.

 

Možnost přijetí do služebního poměru příslušníka policie ČR ke Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy

    

naleznete zde.