První zahraniční cesta ministryně obrany Karly Šlechtové vedla na Slovensko

Ministryně obrany Karla Šlechtová společně s premiérem Andrejem Babišem navštívila při své první zahraniční pracovní cestě Slovensko. Během jednání s ministrem obrany Slovenské republiky Petrem Gajdošem mimo jiné podepsali prováděcí dohodu ke smlouvě o vzájemné spolupráci při ochraně vzdušného prostoru.

Smlouva, kterou schválily vloni parlamenty obou zemí a ratifikovali prezidenti, umožní pilotům zasáhnout na území druhého státu proti narušiteli vzdušného prostoru. Šlo by například o situaci, kdy by teroristé unesli civilní letadlo a chystali se s ním zaútočit.

„Smlouva předpokládá i vzájemnou výpomoc v případě, že by jedna ze zemí nebyla s to zajistit vlastními silami ochranu svého vzdušného prostoru. Takto unikátní spolupráci se žádným jiným státem nemáme,” uvedla ministryně obrany, kterou na Slovensku doprovázeli i náměstek Jakub Landovský nebo velitel vzdušných sil Armády ČR generálmajor Jaromír Šebesta.

Členové delegací hovořili i o plánovaných společných cvičeních, spolupráci v misích a v oblasti vyzbrojování a obranného průmyslu. Jedním z příkladů je slovenský projekt Indirect Fire Capability System, jehož úkolem je vyvinout nový prostředek nepřímé palebné podpory. Česká republika se k němu připojila v roli pozorovatele v rámci Stálé strukturované spolupráce EU (PESCO).

„Spolupráce českých a slovenských firem je pro mě i mého resortního kolegu jedna z hlavních priorit,” shrnula Karla Šlechtová.

Na závěr setkání si oba ministři i premiéři připomněli Tomáše Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika. Společně položili věnce k jejich pomníkům, čímž uctili jejich památku, a zároveň tak připomněli historii, která obě naše země spojuje.

Převzato z army.cz